بازیافت پلاستیک تنها راه نجات زمین برای ایندگان

بازیافت ضایعات در اینده به دلیل کمبود و مصرف منابع زمین ، بهترین منبع مواد اولیه

صنعت بازیافت ، صنعت پیشرو و هایتک اینده است.

خط بازیافت لاستیک ماشین

تنها 6 درصد لاستیک در ایران

بازیافت تنها 6 درصد لاستیک در ایران

ریاست محیط زیست تبریز گفت: در کشور ایران  تنها ۶ درصد لاستیک‌ها بازیافت می شود که به طو متوسط در جهان 60 الی 65 درصد بازیافت لاستیک انجام می شود