بازیافت پلاستیک تنها راه نجات زمین برای ایندگان

بازیافت ضایعات در اینده به دلیل کمبود و مصرف منابع زمین ، بهترین منبع مواد اولیه

صنعت بازیافت ، صنعت پیشرو و هایتک اینده است.

بازیافت زباله شهری

از خط زباله شهری یاسوج پس از 20 سال

بهرداری از خط زباله شهری یاسوج پس از 20 سال

بالاخره قرار است در یاسوج خط زباله شهری را راه اندازی کنند.این خط موجب می شود بسیاری از مواد قابل بازیافت از زباله جدا شوند و سپس مابقی دفن شود.خبری از خبرگزاری فارس منتشر شده است که طبق قول شهردار یاسوج در یک ماهه اینده این خط بازیافت زباله شهرداری راه اندازی می شود